Waarom zijn de kromkommers eigenlijk krom?

Projectomschrijving

In de digitale brochure van Circulair Ondernemen wordt o.a. Kromkommer uitgelicht als veelbelovend project.