Sociale onderneming redt misvormde groente

Projectomschrijving

Vrij Nederland wijdt een artikel aan de Pop-Op Shop van Kromkommer.