Nieuwe oogst – de strijd tegen het weggooien

Projectomschrijving

In het telersblad de Nieuwe Oogst staat op 8 maart een groot artikel over voedselverspilling, waarin Kromkommer genoemd wordt!