Kromkommer: Krom is ook mooi (en even lekker)

Projectomschrijving

Het crossmediale platform voor studenten 21bis schrijft hier over de start én de missie van Kromkommer.