Aantal crowdfundcampagnes groeit explosief in Nederland

Projectomschrijving

In dit artikel van MKB Servicedesk, wordt aandacht besteed aan succesvolle crowdfundcampagnes. De crowdfundactie van Kromkommer wordt hierin ‘inspirerend’ en ‘ succesvol’ genoemd.