Wat is er aan de hand?

Wereldwijd wordt zo’n 30% van ons eten verspild. Terwijl er veel plekken in de wereld zijn waar mensen honger hebben. Groente en fruit maakt een groot deel uit van deze verspilling. Bijna de helft van deze gezonde en lekkere producten haalt ons bord niet. Ze belanden op de afvalberg, in het veevoer of worden omgezet tot biogas. Ze worden verspild omdat ze niet op tijd bij de consument of producent terecht komen. Maar ook bij de consument thuis verdwijnt groente en fruit in de prullenbak.

Over Ons Komkommer

 

 

Kromme groente

Een deel van het groente en fruit gaat in de eerste stap van de keten al verloren. De teler kan deze producten niet kwijt omdat ze niet voldoen aan strenge kwaliteitseisen die door de afnemer of door de EU gesteld worden. Kaarsrechte wortels, glanzende paprika’s en uniforme peren bepalen het beeld van het versschap. Maar de natuur maakt geen eenheidsworst. Ook zorgt een onbalans tussen vraag en aanbod ervoor dat een boer zijn product niet altijd kwijt kan.

Groente en fruit die niet op ons bord belanden door ‘looks’ of overproductie noemen wij kromme groente*. Krom omdat ze soms fysiek krom zijn, maar vooral krom omdat we deze lekkere, mooie producten verspillen terwijl er met de smaak niets mis is.

Kromkommer zet zich in om de verspilling van kromme groente en fruit tegen te gaan en mensen anders te laten kijken naar de kwaliteit van groente en fruit.

*Veel mensen vragen ons hoeveel kromme groente er niet op ons bord belanden. Goede vraag! Er zijn weinig onderzoeken die dit goed in kaart hebben gebracht. Deze studie van FAO gaat uit van 20%. Wij hebben de afgelopen jaren veel telers gesproken en schatten dat het in NL gemiddeld rond de 10% ligt. Er bestaan grote verschillen tussen producten en telers onderling. Bij  bijvoorbeeld kasgroente zoals paprika en tomaat ligt het rond de 5%, terwijl je bij vollegrondgroente als wortel en pastinaak soms wel over 30% praat. Verder onderzoek is wat ons betreft dan ook noodzakelijk. Het in kaart brengen van verspilling is tenslotte de eerste stap op weg naar een oplossing.

Missie, pijlers en kernwaarden

Missie

“Het redden van al het kromme groente en fruit dat anders niet op ons bord zou belanden.”

Ambitieus? Absoluut! Maar wij geloven dat het kan.

4 Pijlers
De verspilling van kromme groente is een probleem dat niet op zichzelf staat. Het is een symptoom van een voedselketen die niet goed functioneert. Om de verspilling écht op te lossen, moet ook gewerkt worden aan een betere keten.
Kromkommer gelooft in een voedselketen die genoeg, gezond, lekker, eerlijk en duurzaam voedsel maakt voor iedereen. Waarin met transparantie, respect en vertrouwen voor elkaar en de wereld wordt samengewerkt. Wij hebben vier pijlers geformuleerd die volgens ons onderdeel zijn van die betere voedselketen. Zij vormen de basis van al onze activiteiten:

  1. Een nieuwe definitie van kwaliteit. Smaak, gezondheid en veiligheid zijn indicatoren van de kwaliteit van groente en fruit. Zogenaamde perfecte looks zijn dat niet. Bestaande Europese handelsnormen moeten verruimd worden en de consument en retailer moeten hun drang naar ‘perfectie’ los laten. Wij gaan voor diversiteit in het schap. Eenheidsworst is saaaaai.
  2. Een eerlijke prijs voor iedereen in de keten. Iedere speler in de keten van boer tot bord verdient een eerlijke prijs. Producten mogen niet structureel onder de kostprijs verkocht worden. Niet alleen de opbrengst moet eerlijk verdeeld worden, ook de (maatschappelijke) kosten. Denk bijvoorbeeld aan verspilling die ontstaat bij de teler doordat een klant op het laatste moment afzegt. Zo worden alle partijen gemotiveerd om samen na te denken over beter en efficiënter produceren en minder verspillen.
  3. Weet van wie je eet. Transparantie moet het uitgangspunt zijn. De teler en de uiteindelijke afnemer kennen elkaar vaak niet. Als teler, afnemer en consument elkaar kennen, wordt elkaar meer gegund. Ook de consument moet altijd kunnen herleiden waar het product vandaan komt.
  4. Met elkaar. Bouwen aan duurzame langetermijnrelaties staat voorop. Niet alleen tussen de schakels in de keten, maar ook tussen bijvoorbeeld boeren onderling en tussen consument en boer. Door beter samen te werken ontstaat er commitment tussen ketenpartners en kunnen vraag een aanbod beter op elkaar afgestemd worden.

Kernwaarden
Bij alles wat we doen geven onze kernwaarden ons richting. Als we twijfelen over hoe we een uitdaging moeten aanpakken, dan wijzen deze waarden ons waar we naartoe moeten:

  • Positief: wij geloven niet in een wijzend vingertje. De wereld redden is al serieus genoeg dus werken we graag met een dikke knipoog.
  • Actiegericht: overleggen en plannen maken zijn belangrijk, maar wij geloven juist in het dóen. Wij laten zien dat het anders kan.
  • Prikkelend: wij zetten graag aan tot nadenken. En dat doen we door af en toe de grens op te zoeken en uit te dagen. Daardoor ontstaan nieuwe ideeën, activiteiten en oplossingen.
  • Ambitieus: een voedselsysteem veranderen is nogal ambitieus. Maar wij geloven dat het kan. Wij zetten altijd net dat extra stapje. Kromkommer powerrr noemen we dat.
  • Transparant: Wat wij doen is echt. Wij zijn open en eerlijk over wat we doen en maken jou daar onderdeel van.
  • Verbindend: wij maken een begin, maar kunnen het niet alleen. Kromkommer zorgt voor verandering sámen met de Krommunity en betrekt daarbij de hele voedselketen.


Sociale Onderneming
Kromkommer is een Sociale Onderneming. Dat betekent dat wij net als iedere andere onderneming een verdienmodel hebben. Echter is geld verdienen niet ons hoofddoel, maar een middel om onze missie te bereiken. Ons doel is het creëren van impact in de voedselketen.

Wij zijn aangesloten bij Social Enterprise NL, net als heel veel andere toffe ondernemers.