Op dinsdag 4 september heeft staatssecretaris Joop Atsma, namens het kabinet, de Duurzame Dinsdag koffer in ontvangst genomen. Deze koffer is gevuld met 400 duurzame initiatieven van bedrijven, organisaties en burgers. De inhoud van de koffer geeft het kabinet een beeld van de duurzame trends in Nederland. In een dialoog tussen Tweede Kamerleden en initiatiefnemers ontstond een levendige discussie waarin systeemfouten in wet- en regelgeving werden blootgelegd. Geconcludeerd werd dat de samenleving, gisteren benoemd tot pre-MKB, een open source van Research & Development is. Ook werd er oproep gedaan aan het Kabinet om te streven naar een consistent beleid en regelgeving die 20 jaar duurt in plaats van 4 jaar. De organisatie van Duurzame Dinsdag heeft op basis van alle initiatieven een analyse gemaakt en gaat met verschillende ministeries bespreken welke bijdrage zij kunnen leveren om de signalen uit de maatschappij om te zetten in beleid.

Kromkommer was op Duurzame Dinsdag 1 van de gelukkige prijswinnaars. Wij hebben een de ‘Syntens co-creatieprijs’ in ontvangst mogen nemen. Dat betekent dat we in september aan de slag gaan met innovatie-experts van Syntens om onze plannen verder vorm te geven en ons doel te bereiken!